Velkommen til Egedalgaard
Egedal er et landbrug ved Veksø Sjælland fra 1780 på 124 ha. Derudover har vi kontorfællesskab samt to udlejningsboliger (alt udlejet).

Egedalgaard udgør 124 ha som er bortforpagtet fordelt med ca. 70 ha i omdrift. Der dyrkes traditionel planteavl som hvede, vårbyg, græsfrø, samt vinterraps. Vi har 30 ha enge som ligger i Værebro Ådal og i Helledemosen. En nabo låner de højeste af engarealerne til afgræsning med kødkvæg. Når det er muligt, slås der hø på nogle af arealerne til vinterfoder. Alle engarealer drives uden brug af sprøjtemidler.